صادرات، واردات و ترانزیت کالا

لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم لوریم ایپسوم 

مدارک لازم جهت ترانزیت داخلی کالا

اگر حمل و نقل ترانزیت کالا بین دو گمرک یک کشور باشد، به آن ترانزیت داخلی کالا می‌گویند.

برای انجام هر گونه فعالیتی یک سری مدارک لازم است. مدارک و اسنادی که برای حمل زمینی کالا (ترانزیت داخلی) مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 1. بارنامه
 2. فاکتور فروش کالا
 3. لیست عدل بندی
 4. ترخیصیه
 5. پروانه بهره برداری شرکت تولید کننده کالا
 6. قبض انبار گمرک
 7. گواهی مبدأ
 8. گواهی ثبت سفارش
 9. وکالت ازطرف صاحب کالا به شرکت هژیرراه

لازم به ذکر است درج نام شرکت حمل و نقل ترانزیت کننده و گمرک مقصد در بارنامه الزامی می‌باشد. 

مدارک لازم جهت ترانزیت خارجی کالا

اگر ترانزیت کالا بین سه کشور یا بیشتر اتفاق بیفتد، به آن ترانزیت خارجی کالا می‌گویند.

مدرک های مربوط به ترانزیت خارجی کالا با ترانزیت داخلی کمی تفاوت دارد. مدارک این نوع از ترانزیت کالا به قرار زیر می‌باشد.

 1. فاکتور خرید کالا
 2. بارنامه کالا
 3. لیست عدل بندی
 4. تصویر کارت بازرگانی
 5. مجوز عبور جهت ورود کالاهای ترانزیت
 6. مجوز بانک
 7. راهنامه  CHR جاده‌ای و گذرنامه

خدمات مرتبط